Spot Stop vetvlekverwijderaar voor geolied parket 150 ml

Intensieve vetvlek verwijderaar.

Availability: Op voorraad

Beschrijving

Spot Stop vetvlekverwijderaar voor geolied parket 150 ml

Zeer licht ontvlambare aerosol. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting. Veroorzaakt huidirritatie. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Veiligheidsaanbevelingen: Buiten het bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van hete oppervlakken, open vuur, vonken, warmte. Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Inademing van damp vermijden. Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. Op een goed geventileerde plaats bewaren. Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen. Spotstop.

Bijkomende informatie

Gewicht0.2 kg
geschikt voor

geoliede vloeren

Merk

StopSpot

GERELATEERDE PRODUCTEN